Политика за личните данни

Delete Cookies

Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ, предлагани от ВЕЕМ КОНСУЛТ ЕАД, се съхраняват, обработват и използват от ВЕЕМ КОНСУЛТ ЕАД за целите по изпълнение на дейностите по избраната УСЛУГА, както и за целите на рекламата.
Съгласно изискванията на действащата в Република България Нормативна уредба и General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679), ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е въвел или са станали достояние на ВЕЕМ КОНСУЛТ ЕАД при ползване от него на УСЛУГИТЕ, предлагани от ВЕЕМ КОНСУЛТ ЕАД, както и на поправка или ЗАЛИЧАВАНЕТО на тези ДАННИ.
ВЕЕМ КОНСУЛТ ЕАД изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че няма лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни цели, без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ВЕЕМ КОНСУЛТ ЕАД си запазва правото да използва ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за изпълнение на заявена от ПОТРЕБИТЕЛЯ услуга, предлагана от ВЕЕМ КОНСУЛТ ЕАД.

Delete Cookies